Бүтээгдэхүүн

Эрчим Хүчний Зохицуулах Хороо Эрчим Хүчний Хэмнэлт Үр

"Эрчим хүчний үнэ цэнэ" баримтат кино Видео зөвлөмж "Эрчим хүчний үнэ цэнэ" танин мэдэхүйн хүүхдийн нэвтрүүлэг

Эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууц нэвтрүүлэх хүрээнд

Цаашид эрчим хүчний хэмнэлттэй орон сууцны эрэлт хэрэгцээ туршилтын төслийн үр дүнд гарах эрчим хүчний хэмнэлт иргэдийн сэтгэл ханамж

Эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууцуудыг гэр

"Монгол дахь барилга байгууламжийн эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх нь" төслийн санаачилгаар өрхийн дундаж орлогод нийцэхүйц дунджаар 50 ам метр талбай бүхий төрөл бүрийн хийц шийдэлтэй эрчим хүчний хэмнэлттэй

"Эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууц барих айл

Эрчим хүчний хэмнэлттэй орон сууц баригдах нийт үнийн дүнгээс 18 сая төгрөгийг нь буцалтгүй тусламжаар олгож үлдсэн санхүүжилтад нь жилийн 8-12

"Эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууц бариулбал 18

Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (giz) Монголын Банкны Холбоо ТоС Холбоо хамтран хэрэгжүүлж буй "Эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууцыг санхүүжүүлэх туршилтын төсөл"-ийн талаар мэдээлэл хийлээ.

Эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууцны төлөвлөлт

Эрчим хүчний хувьд хэмнэлттэй байгаль орчинд халгүй байх зорилгоор төлөвлөлтийн болон хийц бүтээцийн боломжит хувилбаруудыг судлах боловсруулах харьцуулах

newsmedia.mn » Эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон

"Монгол дахь барилга байгууламжийн эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх нь" төслийн санаачилгаар өрхийн дундаж орлогод нийцэхүйц дунджаар 50 ам метр талбай бүхий төрөл бүрийн хийц шийдэлтэй эрчим хүчний хэмнэлттэй

Үр ашиггүй хэрэглэсэн эрчим хүчний 10 хувийг хэмнэхэд жилд

Эрчим хүчний хэмнэлттэй бараа бүтээгдэхүүнийг шошгожуулах эрчим хүчээ хэмнэж байгаа аж ахуйн нэгж иргэдийг урамшуулах ажил удаашралтай явцгүй байгаа.